fredag, maj 23, 2008

Vad som gömmer sig under golvet

Övertorneå kyrka var en begravningskyrka. Människor begravdes alltså direkt under kyrkan. Man bröt bara upp golvplankorna och begravde folk. Gravar finns under hela kyrkan, men prästerna begravdes under koret.
I boken "Glimtar ur Övertorneå sockens tidigare historia" av Bror Muotka med urval och bearbetning av Gunnar Kieri, står det så här: "I Övertorneå kyrka finns under koret minst två gravkammare. I den ena av dessa står ett femtontal kistor. I den andra, som delvis ligger under predikstolen, är i varje fall kyrkoherde Martinus Kempe begraven. Han avled den 11 februari 1686. I kyrkans kor är ett enkelt epitafium (minnestavla), en svart tavla med latinsk inskrift i guld, uppsatt. Kempes stoft låg ännu 1934 oförmultnat kvar i graven nedanför predikstolen."
Det epitafiet finns på väggen där man går upp till predikstolen. I samma bok står att kyrkoherde Erik Brunnius (1660-1741) familjegrav finns mitt i koret.

Det här är bilder från senaste restaureringen, mellan åren 1969 och 1971. Det är min pappa som är fotografen.

Man kan undra vilkas gravar det är. Men det här är under koret i alla fall. Här ser man golvet i koret uppbrutet.

Här har man öppnat kistan som syns överst på den mittersta bilden.
PS Nuvarande kyrka är ju byggd mellan 1735 och 1737, men tidigare fanns där en mindre kyrka, den som byggdes där precis efter att Särkilax förstörts av vattnet.

Inga kommentarer: