onsdag, maj 24, 2006

Socrates, you superstar

Det sas att grekerna inte sparade sina euro när de gjorde de så kallade vykorten. De spenderade. Jag undrar hur dyrt det kan vara att filma folk i farten och hånglande människor. Vykorten var trevliga, men inte så speciella. Utom ett! Ett enda vykort var speciellt och stack av från alla andra. Vykortet före Turkiets bidrag Superstar. Det kan inte vara någon slump att just Turkiets vykort skilde sig ifrån de övriga. Grekerna måste ha satt den dit med flit. Ungefär: Hej turkar, titta vad många fina gubbar vi har!
De gamla fina gubbarna i Turkiets vykort:
 • Pythagorean Theorem, 500-talet f.Kr.
 • Euclid, ca 300 f.Kr.
 • Archimedes, Principle of buoyancy, 287-212 f.Kr.
 • Hippocratic Oath, ca 460-370 f.Kr.
 • Asclepius, (och en asklepiosstav) läkedomsgud
 • Democritus, ca 460-370 f.Kr.
 • Homer, The Iliad, The Odyssey, 700-talet f.Kr.
 • Herodotus, History, ca 484-425 f.Kr.
 • Thucydides, History, ca 460-400 f.Kr.
 • Plato, 427–347 f.Kr.
 • Heracletus, ca 540 - 475 f.Kr.
 • Socrates, ca 470-399 f.Kr.
 • Epicurus, ca 341-270 f.Kr.
 • Aristotle, 384–322 f.Kr.

Grekiska ord: Democracy Philosophy Genesis Alphabet Athlete Analysis Synthesis Harmony Theatre Music Comedy Tragedy

Rubriken: Greklands bidrag 1979

3 kommentarer:

Anonym sa...

I really enjoyed looking at your site, I found it very helpful indeed, keep up the good work.
»

Anonym sa...

Looks nice! Awesome content. Good job guys.
»

Anonym sa...

I find some information here.