fredag, augusti 08, 2008

Klockstapelns bibeltexter del 2

Svenska Dagbladets artikel om tornedalingar är intressant. Finns mycket där. Läs den.
Första stycket: "I Matarengi, Övertorneås centralort, står den gamla träkyrkan mitt i byn. Slänger man ett öga på den separata klockstapeln kan man på varje väggfasad urskilja en urblekt textremsa. Det är korta bibelspråk, avfattade på en uråldrig finska och med snirkliga bokstäver, lika svårtydda för dagens tornedalingar som de hebreiska skrivtecken som brukar pryda kyrkornas innandömen."
Nä, jag föredrar finska faktiskt.

Övertorneå klockstapel. Fyrkantig nertill, karnisform i mitten, åttkantig upptill, spira och vindflöjel. Byggd 1763. Målad 1768.

Norrsidan. Två fönster. Ingen port. Tehkät paranus, sillä taiwan waldacunda on lähestynyt. Matt 3:2 i De förenade bibelsällskapets edition, gillad och stadfäst av konungen år 1917: "Gören bättring, ty himmelriket är nära." Förkunnat av Johannes döparen i Judeens öken.

Västra sidan. Inget fönster. Port mot kyrkogården. Basuna soi, ja cuollet pitä turmelematoinna ylösnouseman. En del ur 1:a Korinthierbrevet 15:52. (Paulus till de kristna i Korinth.) Version 1917: "Basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet." Änglar, sol och moln. En ängel blåser i basunen och den andra ängeln håller en krans och segerpalm.

Södra sidan. Ett fönster. Ingen port. Weisatcat ja soittacat herralle teidän sydämesän. Andra halvan av Efesierbrevet 5:19, i Bibelkommissionens utgåva av Nt 1981: "Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta." Paulus till de kristna i Efesos.

Östra sidan. Inget fönster. Port och stentrappa ner till Matarengivägen. Tulkat te Jacobin huonesta, waeldacam herran walkeudes. Jesaja 2:5 (GT 1917): "Ni av Jakobs hus, kom låt oss vandra i Herrens ljus." Jag är fundersam över det första ordet, tulkat. Det ser precis ut som tulkat, med k alltså. Fast överallt annars är k-ljudet stavat med ett C framför hård vokal, och med ett K framför en mjuk vokal. Men undantag här. Det är konstigt, men jag får det inte till ett C ens med vilja.

På varje bild nederst till vänster finns namnet på 1959 års restaurerare. Fridtiof Erichsson. Det här är nordsidan, västsidan och sydsidan. På sydsidan är namnet utsuddat. Mystiskt?!

Upptill på klockstapeln finns på varje sida tre mindre målningar. På västsidan finns ett öga i en krans, en kronprydd ring med tre mindre kronor inuti, samt en krans till.

Inga kommentarer: