tisdag, juli 22, 2008

Klockstapelns bibeltexter

Övertorneå kyrkas klockstapel byggdes 1763. 1768 fick den sina målningar och bibeltexter. Jag börjar med insidan.
Väggen mot norr:
Nuorucaiset ja neitzet, wanhat nuorten cansa kijttäkän Herran nime :Psalmi 148 W , 12,13.
Konstigheter: Tecknet som ser ut som ett y med två prickar.
Svensk översättning (Ps 148:12-13): "Ni ynglingar, likaså jungfrur, ni gamla med de unga. Ja, de må lova Herrens namn."
Väggen mot öster:
Autuat owat ne jotca cuulewat Jumalan sanan ja kätkewätsen. Luc’ 11 W 28:
Lukas 11:28 i Bibelkommissionens utgåva av Nya testamentet 1981: "Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det."
Lukas 11:28 i "De förenade bibelsällskapets edition. Översättningen gillad och stadfäst av konungen år 1917" (Av konungen minsann!) är en mer direkt översättning: "Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det."
Väggen mot söder:
Pitäkät Sabbathi sillä se on teille pyhä: Joca sen ricko, hänen pitä totisesti cuoleman. 2 Mosezen kirian 31 lugus. W.14.
Konstigheter: Tecknet som ser ut som ett y med två prickar, och som till skillnad från tidigare nu är ett y!?
Svensk översättning (2 Mos 31:14): "Så håll nu sabbaten, ty den skall vara helig för er. Den som ohelgar den skall straffas med döden." Bibeltexten på väggen slutar där, men vers 14 fortsätter med orden: "Ty var och en som gör något arbete på den dagen, han skall utrotas ur sin släkt." Så tänk på att vila ibland!
Väggen mot väster då? Jag måste erkänna att jag helt glömde den. Vet inte om det betyder att det inte finns något på den väggen, eller om jag inte tittade bakåt. Det är den ena väggen med dörröppning. Även väggen mot öster har en öppning. Från den går en stentrappa ner till Matarengivägen. För övrigt så är storleken på timmerstockarna lite imponerande. De är inte som nutidens vanliga stockar.

Inga kommentarer: